top of page

Antimikrobiyal Ajan Olarak Bitki Bileşenleri

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (2): 27-32, 2013

A. Elif ERDOĞAN, Ayşe EVEREST / Mersin Ünv. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü

Antimikrobiyal Ajan Olarak Bitki Bilesenleri
.pdf
Download PDF • 188KB

bottom of page